Aké sú najčastejšie ochorenia srdca u psíkov?

Ochorenia srdca postihujú približne 10-15% psíkov v populácii. Ide o jeden z najčastejších zdravotných problémov a druhú najčastejšiu príčinu úhynu psíka v rôznom, väčšinou ale v strednom a vyššom veku. Ochorenie srdca prebieha často niekoľko rokov nepozorovane, hoci zmeny na srdci alebo v krvi sú už typické pre poškodenie srdcového svalu. Charakter ochorenia sa mení s vekom, pričom šteniatka a mladých psíkov postihujú najmä vrodené alebo dedičné ochorenia, zatiaľ čo seniorov skôr získané ochorenia. Článok vám prezradí, čo si predstaviť pod pojmami chronické a vrodené ochorenia.

Čo znamená chronické (degeneratívne) ochorenie chlopní?

Toto ochorenie je najčastejšie diagnostikovaným ochorením psíkov predovšetkým staršieho veku. Hlavným znakom ochorenia je remodelácia jednej alebo viacerých chlopní, ktoré potom “netesnia”. V dôsledku toho tečie krv aj smerom, ktorým by nemala tzn. časť krvi tečie naspäť. Srdce musí na tento vyšší privádzaný objem adekvátne reagovať, čo spôsobuje zmenu jeho tvaru a veľkosti. Kvôli objemovému preťaženiu sa srdce zaguľaťuje a zväčšujú sa časti srdca, medzi ktorými je “netesniaca” chlopeň. Ochorenie najčastejšie postihuje mitrálnu chlopeň, ktorá oddeľuje ľavú komoru od ľavej predsiene. Z toho dôvodu je väčšinou zväčšená ľavá predsieň a ľavá komora.

Chronické ochorenie chlopní postihuje najmä malých alebo stredných psov, menej často aj veľkých. V počiatočných štádiách pacient nevykazuje žiadne klinické príznaky a ochorenie sa často odhalí pri preventívnej prehliadke, kedy veterinár počuje šelest na ľavej strane hrudníka. K šelestu sa neskôr môže pridružiť kašeľ, dýchavičnosť, intolerancia záťaže a v pokročilom štádiu až odpadnutie.

Ochorenie sa diagnostikuje pomerne jednoducho. Okrem klinických príznakov ochorenia srdca je možné pri RTG vyšetrení hrudníka zistiť jeho zväčšenú siluetu či až nastrieknutie hrudných ciev. Najdôležitejším vyšetrením je však ultrazvuk, kedy sa zistí zmena tvaru chlopne či chlopní a ich “netesnosť” a zmeny tvarov jednotlivých oddielov srdca.

Ochorenie si nevyžaduje terapiu v prípade, že zatiaľ nedošlo ku žiadnym morfologickým zmenám srdca. Ak je v tomto štádiu nasadená akákoľvek terapia, nevedie k predĺženiu života ani k predĺženiu času do štádia zlyhania srdca. Ak psík nevykazuje klinické príznaky ochorenia, ale vyšetrením sa potvrdia morfologické zmeny na srdci, už je potrebné nasadiť terapiu, ktorá značne predlžuje čas do zlyhania srdca. Pokiaľ už pacient vykazuje príznaky srdcového zlyhávania, nasadzuje sa príslušná liečba.

Čo znamená vrodené (kongenitálne) ochorenie srdca?

Vrodené ochorenia sú druhou najčastejšou skupinou ochorení srdca u psíkov. Vzhľadom k tomu, že sú kongenitálne, postihujú najmä šteniatka a mladých psíkov. Iba výnimočne sa diagnostikujú u starších jedincov. Spoločným znakom tejto skupiny ochorení je spomalenie rastu psíkov. Najčastejším z tejto skupiny je ochorenie ductus arteriosus, kedy nedochádza k uzatvoreiu spojky medzi aortou a pľúcnicou, ktorá by sa mala uzatvoriť hneď po narodení. Pre toto ochorenie je typický kontinuálny šelest “parného stroja”, ktorý je najlepšie počuteľný medzi hrudníkovými končatinami. Ochorenie možno riešiť chirurgicky alebo zavedením a umiestnením zariadenia do spojky, ktoré ju uzatvorí.

Ďalšími častými vrodenými ochoreniami sú aortálna a pulmonálna stenóza. Aortálna stenóza predstavuje zúženie, ktoré bráni fyziologickému toku krvi z ľavej komory do aortálneho odtokového traktu. Pulmonálna stenóza je vrodený srdcový defekt charakteristický zúžením alebo obštrukciou v mieste výtoku krvi z pravej komory do pľúcnej tepny.

Medzi časté ochorenia patria aj arytmie, ktoré sú väčšinou dôsledkom zmien na srdci vyvolaných iných ochorením. Primárne arytmie sa vyskytujú skôr zriedka. Najčastejším prejavom porúch prenosu vzruchu sú odpadnutia prípadne až náhla smrť. Diagnostikujú sa buď ambulantne pomocou EKG záznamu alebo je na ich diagnostiku potrebné využiť Holter, čo je dlhotrvajúci EKG záznam.

Ochorenia srdca u psíkov predstavujú závažný problém. Aj napriek faktu, že sú vo väčšine prípadov nezvratnými, ich diagnostika je veľmi dôležitá. Ak máte akékoľvek podozrenie, že by váš miláčik mohol trpieť ochorením srdca, objednajte sa a náš veterinár ho vyšetrí. Podnetom pre špecializované kardiologické vyšetrenie býva totiž väčšinou pozorovanie klinických príznakov majiteľom psíka.