Ako spoznať pankreatitídu u psov a mačiek?

Zdá sa vám, že váš štvornohý miláčik aj napriek dostatočnému príjmu potravy akosi chradne, či dokonca máte podozrenie na podvýživu? Príčinou môže byť pankreatitída, pri ktorej je veľmi dôležité zahájiť správnu liečbu. Zistite, čo sa skrýva pod pojmom pankreatitída, aké sú jej formy, čo ju zapríčiňuje, ako sa dá diagnostikovať a liečiť.

Čo to vlastne pankreatitída je a aké sú jej formy?

Pankreas má dôležité úlohy v metabolizme, pričom jeho exokrinná časť produkuje tráviace enzýmy, a preto je nepostrádateľná pre využitie zložiek potravy. Pankreatitída je zápalové ochorenie pankreasu, ktoré môže prebiehať akútne alebo chronicky. Akútna forma sa spája s vážnymi klinickými prejavmi, zatiaľ čo chronická forma môže zostať dlho klinicky nenápadná.

Akútna pankreatitída

Akútna pankreatitída je život ohrozujúce ochorenie, ktoré sa vyskytuje častejšie u psa ako u mačky. Príčina je často neznáma, pričom rizikovými faktormi sú plemenná predispozícia, nadváha, kastrácia alebo iná predchádzajúca chirurgia, hyperlipidémia, určité lieky či sprievodné endokrinné ochorenia. Klinické symptómy sú nešpecifické a prejavujú sa s rôznou intenzitou, pričom typicky sa objavuje anorexia, zvracanie, hnačka, abdmoninálna bolesť a prejavom môže byť aj horúčka, tachypnoe až šok.

Chronická pankreatitída

Chronická forma pankreatitídy sa môže rozvinúť z recidivujúceho, akútne prebiehajúceho alebo latentne progredujúceho intersticiálneho zápalu. Pri recidivujúcej forme, ktorá sa vyskytuje častejšie u psov, sa opakovane objavujú fázy s tráviacimi poruchami. Symptómy nie sú také prudké ako pri akútnej forme. Medzi epizódami symptómov nemusia psy vykazovať žiadne zvláštnosti, a preto sa tráviace problémy nedávajú často do súvislosti s pankreatitídou. Zvieratá môžu trpieť chronickou hnačkou s veľkým objemom trusu a tuku v stolici. Napriek tomu, že psík alebo mačka má rovnaký apetít, tak výrazne chudne.

Ako možno pankreatitídu diagnostikovať?

Hlavné histologické rozdiely medzi chronickou a akútnou pankreatitídou sú permanentné, ireverzibilné a typicky progresívne histopatologické zmeny, hlavne fibróza a strata acínov, ktoré boli rozpoznané aj u psov a mačiek s chronickou pankretitídou. Rozlíšenie akútnej a chronickej pankreatitídy by malo byť jednoduché, pretože histologické zmeny sú jednoznačné.

Diagnózu ochorení ako akútna a chronická pankreatitída a neoplázia umožňuje pankreatická biopsia, pri ktorej sa vykonáva chirurgický odber pre histopatologické vyšetrenie. Na základe reprezentatívnej vzorky možno určiť druh a stupeň poškodenia pankreasu. Pri akútnej pankreatitíde vzniká pri narkóze vyššie riziko, a preto sa histopatológia veľmi nepoužíva. Ak sa pri nejasných tráviacich problémoch vykonáva laparotómia, mali by byť odobraté aj vzorky pankreasu, čo umožní diagnostikovať jeho chronické zmeny.

Chirurgická pankreatická biopsia u psov a mačiek je spojená s minimálnymi komplikáciami za predpokladu použitia vhodnej chirurgickej metódy a jemnej manipulácie.

Aké sú možnosti liečby?

Liečba je vo väčšine prípadov možná, rýchlo reagujúca, avšak celoživotná.

Alkalizujúci roztok Ringer-laktátu sa používa na zvýšenie pH a prevenciu ďalšej aktivácie trypsínu vo vnútri acinárnych buniek.

Maropitant je efektívny antiemetický prípravok, ktorý blokuje centrálne a periférne vyvolanú emézu. Jeho výhodou je zníženie vnútornej bolesti a tiež zníženie rizika poškodenia pľúc.

Amoxicilín/kyselina klavulánová je širokospektrálne antibiotikum, efektívne proti črevným baktériám.

Opioidní agonisti (morfín, metadón, hydromorfón, meperidín, fentanyl) sa považujú za najefektívnejšie analgetiká v liečbe stredne silnej a silnej bolesti, ktorú spôsobuje zapálený a zväčšený pankres.

Parciálny agonisti (buprenorfín, butorfanol) sú menej účinní a používajú sa pre nižšie stupne bolesti.

Ak máte aj minimálne podozrenie, že váš štvornohý miláčik má príznaky spojené s pankreatitídou, objednajte sa a náš veterinár ho vyšetrí a zaháji príslušnú liečbu.

Objednajte sa u nás