Čo je babezióza a čo ju spôsobuje?

Babezióza je parazitárne ochorenie prenášané kliešťami. Pôvodcom ochorenia je  jednobunkový krvný parazit – babézia, ktorá napáda najmä červené krvinky, ale aj iné bunky retikuloendotelového systému. Závažnosť ochorenia sa výrazne líši v závislosti od druhu babézií, ako aj od reakcie imunitného systému a iných súčasne prebiehajúcich ochorení u napadnutého psíka. Primárnym dôsledkom babeziózy je hemolytická anémia. 

Ako sa babezióza prenáša? 

Ochorenie sa prenáša prostredníctvom kliešťov (na našom území rodom Dermacentor), a preto je najfrekventovanejšie počas teplejšieho počasia, kedy je výskyt kliešťov najčastejší. Infekcia sa môže prenášať aj prostredníctvom transfúzie krvi a v prípade druhu Babesia gibsoni aj medzi psami pri pohryznutí. Sučka môže nakaziť šteniatka počas vnútromaternicového vývinu. Inkubačná doba, ktorá v tomto prípade prebieha od prisatia infikovaného kliešťa po objavenie sa prvých klinických príznakov, je 8-20 dní. 

Aké sú príznaky babeziózy? 

Závažnosť babeziózy môže byť rozličná a závisí predovšetkým od druhu babézie, ale aj od imunitného systému psíka. Vyskytujú sa aj prípady s miernou formou ochorenia, ale môže prebiehať aj akútne. 

Priebeh ochorenia môže byť cyklický, periódy s príznakmi sa môžu striedať s obdobiami bez symptómov. Nakaziť sa môže psík akékoľvek plemena a veku. Majitelia psíkov si najčastejšie všimnú, že ich domáci miláčik je malátny, slabý, nemá chuť do jedla a má tmavý moč.

Aké sú teda symptómy?

Horúčka viac ako 40˚C, slabosť, letargia, bledé ďasná a jazyk, tmavý moč, žltačka – žlté sfarbenie pokožky, ďasien, očného bielka, zväčšené lymfatické uzliny a zväčšená slezina. 

S babeziózou môžu byť spájané aj klinické príznaky iných orgánových sústav: 

  • zrýchlené a sťažené dýchanie, zrýchlený pulz, poruchy srdcovej činnosti, 
  • poruchy trávenia – zrýchlená peristaltika čriev, hnačky, zvracanie, 
  • poruchy centrálneho nervového systému – poruchy chôdze, parézy, paralýzy,
  • hepatitída, poškodenie očí, 
  • poškodenie obličiek, 
  • zápaly svalov. 

Ako sa babezióza diagnostikuje? 

Presná diagnóza babeziózy môže byť obtiažna. Krv potrebná pre vyšetrenie na prítomnosť parazitov by sa mala byť vždy čerstvá, odobratá z ušnice alebo nastrihnutím pazúrika. Urobí sa krvný náter a zafarbí sa, nasleduje mikroskopické vyšetrenie, pričom babézie sa nachádzajú vo vnútri erytrocytov ako dva hruškovité útvary. Babézie sa však nie vždy podarí v nátere zachytiť, ale tým infekciu nemôžeme vylúčiť. Je preto potrebné vykonať viaceré laboratórne testy krvi.

Vyšetrením krvi sa zisťuje pokles počtu červených krviniek a krvných doštičiek. Biochemické parametre môžu poukazovať na poškodenie pečene a obličiek. Diagnózu komplikuje aj skutočnosť, že psíka s babeziózou môžu byť pozitívne aj na iné ochorenia ako anaplazmóza a borelióza, ktorých pôvodcovia sú tiež prenášaní prostredníctvom kliešťov. 

Všeobecne platí, že kombinácia laboratórnych testov s klinickými príznakmi najlepšie diagnostikuje babeziózu.

Ako sa babezióza lieči? 

Liečbu je potrebné zahájiť čím skôr od objavenia sa prvých príznakov ochorenia. Čím neskôr sa s liečbou začne, tým má psík menšiu šancu sa uzdraviť. Na liečbu sa používa roztok Imizol, ktorý sa opakovane podáva podkožne. Na Slovensku zatiaľ tento liek nie je registrovaný a je potrebné ho dovážať zo zahraničia. 

Liečba zmierňuje príznaky babeziózy. V niektorých prípadoch sa stáva, že parazity z tela celkom nevymiznú tzn. že psík môže zostať nakazený latentne a ochorenie sa môže naplno prejaviť napríklad počas stresu či oslabenia imunitného systému. 

Aká je prevencia? 

Najlepšou prevenciou je zabrániť kontaktu medzi psíkom a kliešťom. Počas obdobia výskytu kliešťov je dôležité kontrolovať psíka každý deň, najmä ak strávil čas v lese či vo vysokej tráve. Dlhosrsté psíky by sa mali po každej prechádzke vyčesávať, čím sa odstránia “lezúce” kliešte. Nájdeného kliešťa je potrebné čo najskôr odstrániť. Väčšinou platí, že kliešť musí byť prisatý 24-28 hodín, aby sa babézie preniesli do krvného obehu psíka. 

Na obmedzenie výskytu kliešťov u psíkov sa používajú rôzne prípravky:

  • Antiparazitárne obojky – sú rôznej kvality a doby účinnosti. Rozdiel je v ich zložení. Lacnejšie obojky sú napustené látkami, ktoré kliešte odpudzujú a zabijú, ale tieto látky z obojkov rýchlo vyprchajú. Kvalitnejšie sú zostavené tak, že sa z nich obsiahnutá látka vylučuje počas celej doby účinku, ktorý môže trvať 5-8 mesiacov. 
  • Antiparazitárne pipetky – aplikujú sa priamo na kožu pozdĺž chrbta na viacero miest. Po aplikácií je potrebné dávať pozor, aby sa prípravok nezotrel rukami alebo kefou, alebo nezmyl vodou počas 2 – 3 dní po aplikácii. Doba účinnosti je cca mesiac. 
  • Antiparazitárne spreje – neúčinkujú dlhodobo a obvykle zahubia parazity momentálne sa vyskytujúce na psíkovi. Je potrebné dodržiavať presné dávkovanie a rovnomernú aplikáciu. 
  • Antiparazitárne žuvacie tablety a pipety Bravectoⓒ  – žuvacie tablety a pipety tohto typu odporúčame, nakoľko dokázateľný účinok proti ektoparazitom trvá až 12 týždňov.

Včasná diagnóza ochorenia je kľúčová. Kliešťa si môže psík priniesť nielen z prechádzky voľnou prírodou, ale aj vychádzky po meste, z mestského parku aj z vlastnej záhrady. Ak ste si všimli, že váš psík má príznaky babeziózy, navštívne nášho veterinárneho lekára, ktorý psíka vyšetrí. Ak sa preukáže, že kliešť bol prenášačom, ihneď zaháji liečbu. Čím skôr diagnostika nastane, tým je pravdepodobnosť na úspešnú liečbu vyššia.