CT vyšetrenie

V roku 2017 sme inštalovali najmodernejší GE Revolution 32-vrstvový CT skener, s protokolmi, adaptovaný na veterinárnu medicínu, so zníženým rádioaktívnym žiarením, virtuálnou 3D endoskopiou, pokročilou vaskulárnou analýzou, Naším cieľom je poskytovať najmodernejšiu diagnostiku. Tento rýchly skener nám umožňuje používať počas diagnostiky len sedáciu namiesto celkovej anestézie, čo znamená zníženie rizika, obzvlášť u pacientov po traume.S týmto multidetektorovým skenerom vieme diagnostikovať vo vysokom rozlíšení obraz hrudníka, brušnej dutiny, panvy, hlavy, kostí a kĺbov spolu s CT angiografickými štúdiami. Spôsobilo to revolúciu v našej diagnostike. Angiografia je súčasťou nášho rutinného servisu. Je veľmi dôležitá pri skorej diagnostike onkologických ochorení, portosystemických skratov a iných porúch, ako aj v diagnostike močových ciest, ako sú napríklad ektopické uretery.

Galéria