Dysplázia bedrových kĺbov. Aká je prevencia a terapia?

Dysplázia bedrových kĺbov (DBK) predstavuje jedno z najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení pohybového aparátu u psov. Jedná sa o dedične podmienenú vývojovú anomáliu bedrových kĺbov, ktorá sa vyskytuje u všetkých plemien psov. Pre dyspláziu bedrových kĺbov je charakteristická laxita čiže voľnosť bedrového kĺbu, jeho abnormálne utváranie a vývoj, ktoré v pokročilom štádiu vyúsťuje do artrózy. O samotnom ochorení existuje množstvo informácií, avšak prevencií a terapii sa venuje podstatne menšia pozornosť. Práve tejto probelmatike je venovaný článok.

Na vývoj dysplázie vplýva viacero faktorov, od genetiky cez rýchlosť rastu, obezity, nadmernej záťaže v raste až po mikrotraumy rastových zón a mnoho ďalších. Preto je dôležité eliminovať čo najviac negatívnych vplyvov od výberu rodičov bez známok dysplázie až po kvalitné krmivo pre šteniatka vo fáze rastu. Práve nevyvážené krmivo s vysokou energetickou hodnotou a príliš vysokou hladinou vápnika môže spôsobiť veľa ortopedických problémov. Avšak ani pri tej najlepšej starostlivosti nie je možné vyhnúť sa rozvoju degeneratívnych ochorení bedrových kĺbov.

Kedy je správny čas na vyšetrenie a prvú kontrolu?

U predisponovaných plemien, šteniatok veľkých psov a šteniatok s neistou chôdzou zadných labiek sa prvé ortopedicko-röntgenologické vyšetrenie odporúča vykonať vo veku 13-16 týždňov.

Pri vyšetrení sa sleduje laxicita kĺbov a následne pri röntgenologickom vyšetrení sa meria miera pohyblivosti kĺbovej hlavice ku kĺbovej jamke. Podľa našich skúseností a tiež na základe výskumu dysplázie je najlepšou možnosťou prevencie a ďalšieho bezproblémového života vášho psíka chirurgická terapia.

Preventívne zákroky. Aké sú možnosti?

Chirurgická terapia tzv. juvenilná pubická symfyziodézia JPS spočíva v znefunkčnení rastu v rastovej zóne panvy. Keďže ostatné časti panvy budú rásť normálnou rýchlosťou, dôjde k väčšiemu prekrytiu hlavice stehennej kosti panvou a tým k stabilizácií bedrového kĺbu. Väčšina psíkov má tak zabezpečený život bez dysplázie. V niektorých prípadoch sa môže dysplázia vyskytnúť v neskoršom veku aj napriek zákroku, ale ochorenie je aspoň oddialené  a je predĺžený bezbolestný pohyb.

Tento zákrok je nutné vykonať najneskôr do veku 16 týždňov, nakoľko v tomto období dochádza k najrýchlejšiemu rastu panvy. Vo vyššom veku nemusí mať operácia žiadaný benefit. Ak sa toto časové obdobie zameškalo, stále existujú ďalšie možnosti prevencie. Ako každá prevencia DBK, aj táto je častovo ohraničená. Ďalšie vyšetrenie sa vykonáva u mladých psíkov do veku 8 mesiacov.

Ak sa vyskytnú náznaky kĺbovej nestability a vyskakovania bedrovej hlavice z kĺbovej jamky, je potrebné RTG vyšetrenie. Ak je nález na röntgenograme pozitívny a existujú známky nestability, ale žiadne degeneratívne a artrotické zmeny, aj v tomto prípade je jedinou možnosťou prevencie chirurgia.

Vo veku 6-8 mesiacov sú odskúšané možnosti prevencie TPO alebo DOP. Ide o rotáciu jamky bedrového kĺbu v pomere ku hlavici stehennej kosti. Dochádza tak k lepšiemu prekrytiu hlavice stehennej kosti a zamedzeniu jej vyskakovania. Zároveň tiež k zamedzeniu neskoršieho rozvoja DBK alebo úplnému zabráneniu jeho vzniku. Voľba chirurgickej metódy závisí  od veku a veľkosti pacienta.

Všetky tri sú preventívne metódy terapie DBK, tzn. že sa musia vykonať ešte pred rozvojom ochorenia.

Aké sú možnosti terapie?

V prípade, že sú už príznaky ochorenia rozvinuté, tak bolestivosť je neúnosná. Na potvrdenie, lokalizáciu a určenie miery rozvoja DBK sa vykonáva minimálne RTG vyšetrenie a v niektorých prípadoch sa odporúča CT.

Na Slovensku je najčastejším spôsobom terapie pri rozvinutej DBK medikamentózny spôsob. Táto liečba nezabráni ďalšiemu rozvoju DBK, ale psíkovi pomáha lepšie zvládnuť bolesť a znižuje zápalovú reakciu v kĺbe. Z dlhodobého hľadiska je finančne náročná a má zlú prognózu.

Pri rozvinutých artrotických zmenách a nadmernej bolestivosti je najlepšou možnosťou resekcia hlavice stehennej kosti. Odstráni sa tak zdroj bolesti a funkciu kĺbu preberie jazvovité tkanivo. Táto možnosť je ohraničená hmotnosťou, pretože u extrémne obéznych a ťažkých zvierat sa neodporúča.

Jednou z posledných metód využívaných vo svete sú tzv. titánové kĺby. V tomto prípade sa postihnutý kĺb nahradí novým titánovým implantátom.

Rehabilitácia je dôležitá

Dôležitou súčasťou manažmentu dysplázií je  rehabilitácia. V raste je dysplázia chirurgická diagnóza a fyzioterapia sa po zákroku zameriava na posilnenie podporných štruktúr kĺbu a posilnenie svalov. U dospelých psíkov je fyzioterapia prioritná. Jej cieľom je predĺžiť bezbolestný a aktívny život bez nutnosti užívania liekov proti bolesti a oddialiť chirurgický zákrok. Nevyhnutné je udržiavať správnu hmotnosť. Celoživotný manažment ďalej zahŕňa:

  • zabezpečenie nešmykľavej podlahy,
  • obmedzovanie skákania,
  • správnu výživu a doplnky,
  • správny aeróbny pohyb s nízkou záťažou.

Ako ideálne riešenie tréningu dysplastických psov sa osvedčil vodný trenažér, ktorý máme k dispozícií aj vo veterinárnej nemocnici Anima.

Pri výskyte podozrenia na dyspláziu je potrebné absolvovať RTG vyšetrenie na skoré zachytenie ochorenia. Ak teda pozorujete príznaky, čím skôr sa  objednajte a náš veterinárny lekár vášho psíka vyšetrí a zaháji príslušnú liečbu.