Fyzioterapia a starostlivosť pri osteoartritíde psíka

Osteoartritída je najčastejším ochorením kĺbov u psíkov. Označuje sa aj ako degeneratívne ochorenie kĺbov alebo osteoartróza. Pri tomto ochorení dochádza k zhoršeniu vyživovania chrupavky a následnému odumieraniu chondrocytov (buniek podieľajúcich sa na výstavbe chrupavky) a ich postupnému nahradzovaniu osteofytmi (kostnými bunkami).

Ostreoartritída je progresívne ochorenie a je viacmenej neliečiteľné. Postihnutý kĺb je odľahčený a jeho funkcie sú postupne nahradené iným kĺbom. Postihnutý môže byť jeden alebo viac kĺbov. Typickým predispozičným faktorom pre neskorší vznik osteoartritídy je napríklad dysplázia bedrového alebo lakťového kĺbu, kde dochádza k nerovnomernému zaťažovaniu kĺbových chrupaviek a ich predčasnému opotrebeniu.

Ide o veľmi bolestivé ochorenie, ktoré sa navonok prejavuje neochotou k pohybu a hrám. Zviera je “stuhnuté” a má problémy so vstávaním, predovšetkým po náročnejšom pohybe, za ktorým nasledoval dlhý odpočinok. Prítomné je tiež výrazné krívanie. Príznaky osteoartritídy sa zhoršujú v chladnom a vlhkom počasí. Osteoartritída sa vyskytuje predovšetkým u starších psíkov okolo 10. roku v dôsledku zhoršenej schopnosti vyživovať kĺbové chrupavky. Objaviť sa ale môže aj u mladších psíkov v spojitosti s vrodenými degeneratívnymi ochoreniami.

Na progres osteoartritídy má tiež vplyv:

Strava – kvalitné krmivo s optimálnym pomerom vápnika a fosforu, ideálne tiež s prídavkom chondroprotektív, ktoré spomaľujú postup ochorenia.

Pracovná záťaž – u športových a pracovných psíkov je v dôsledku zvýšenej záťaže vyšší predpoklad pre vznik osteoartritídy. Psík by mal mať každodennú pravidelnú pohybovú aktivitu, pretože nárazová práca po dlhom oddychu vedie často k zhoršeniu stavu zvieraťa.

Prostredie – základom je, aby mal psík možnosť ukryť sa pred nepriaznivým počasím.

Možnosti ako progres osteoartritídy výrazne spomaliť

Redukcia telesnej hmotnosti – opatrenie, ktoré je základnou podmienkou pre úspešnosť akejkoľvek liečby. Redukcia hmotnosti si vyžaduje najmä postupné znižovanie obsahu energie v krmnej dávke tzn. obsahu tukov a sacharidov. Za najvhodnejšie krmivo v tomto prípade možno určiť špeciálne redukčné diéty obsahujúce výrazne zníženú hladinu tukov a sacharidov. Vhodné je rozdeliť celkové množstvo krmiva do 2 denných dávok a ako pamlsky používať napr. zeleninu.

Pohybový režim – platí tu pravidlo zlatej strednej cesty – ani málo, ani moc. Úplné znehybnenie postihnutých kĺbov by viedlo k ich stuhnutiu a zhoršenému vyživovaniu kĺbových chrupaviek a nadmerná záťaž zase k ich prílišnému opotrebeniu. Dôležitá je pravidelnosť – pohybová záťaž by mala byť rozdelená do niekoľkých približne rovnako dlhých dávok a vyhnúť by sa malo jednorázovému extrémnemu zaťaženiu kĺbov. Uprednostniť by ste mali pohyb po mäkkom povrchu napr. po tráve.

Chondroprotektíva – potravinové doplnky obsahujúce chondroprotektiva fungujú ako kĺbová výživa – dodávajú organizmu potrebné stavebné látky, ktoré zaisťujú pružnosť a pevnosť kĺbových chrupaviek a pri dlhodobom podávaní sa prejaví aj ich mierny protizápalový efekt. Pri miernej a začínajúcej osteoartritíde môžu tieto lieky obmedziť alebo úplne potlačiť bolesť, v prípade pokročilej spomalí ďalšie zhoršovanie stavu.

Nesteroidné protizápalové látky (NSAID) – používajú sa na výraznejšiu bolesť a pokročilejšiu osteoartritídu. Dokážu veľmi účinne potlačiť zápal a bolesť v postihnutých kĺboch, ich účinok je takmer okamžitý a v mnohých prípadoch pretrváva určitú dobu po podaní.

Chirurgické riešenie – veľmi dôležitá možnosť liečby, predovšetkým v prípadoch sekundárnej osteoartritídy. Ak je totiž vyvolaná nejakým konkrétnym ortopedickým ochorením, vyššie spomenuté metódy sa považujú len za doplnkové. Dôležité je riešiť vyvolávajúcu príčinu osteoartrózy napr. rupturu predného skríženého kolenného väzu, osteochonrózu, dyspláziu lakťového kĺbu a pod., čo je veľmi často možné práve chirurgickou cestou. Diagnóza osteoartritída teda nie je v mnohých prípadoch diagnózou konečnou a najmä ak je postihnutý len 1 alebo 2 kĺby, je nutné hľadať prípadnú primárnu príčinu tohto ochorenia.

Fyzioterapiak spomaleniu progresie ochorenia pomáha tiež fyzioterapia, hlavne hydroterapia, kedy je psík umiestnený v bazéne a kráča na podvodnom bežeckom páse. Pohyb vo vode prináša maximálnu možnosť precvičenia kĺbov, pričom dochádza k ich minimálnej záťaži a potláča sa riziko vzniku zranenia. Túto možnosť poskytujeme aj v Anime. Z ďalších fyzikálnych metód majú výborné výsledky pri liečbe osteoartritíd laserová a ultrazvuková terapia. Fyzioterapia nesmie byť pre psíka bolestivá. Celý terapeutický plán je potrebné konzultovať s veterinárnym lekárom.

Žiadny z vyššie uvedených bodov s výnimkou chirurgického zákroku, kde ide spravidla buď o znehybnenie postihnutého kĺbu alebo jeho náhradu endoprotézou, nie je schopný ochorenie vyliečiť. Avšak je schopný spomaliť jeho proces, minimalizovať bolesť a problémy, ktoré táto choroba vyvoláva a teda zlepšiť kvalitu života vášho psíka.

V prípade, že na svojom psíkovi pozorujete určité príznaky osteoartritídy, nečakajte a čím skôr navštívte nášho veterinárneho lekára, ktorý psíka vyšetrí a určí príslušnú diagnózu.