Fyzioterapia

Štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach absolvovala v roku 2004. Neskôr jej cesta viedla do Veľkej Británie, kde počas štyroch rokov pracovala ako veterinárna lekárka na viacerých renomovaných veterinárnych pracoviskách, okrem iného pracovala pre PDSA –  charitatívnu organizáciu na záchranu zvierat. Pracuje na svojej špecializácii vo veterinárnej fyzioterapii a rehabilitácii a na získaní medzinárodne uznávaného certifikátu Canine Rehabilitation Certificate (CCRP). Absolvovala odbornú stáž vo veterinárnych rehabilitačných centrách v Bukurešti, na Malorke a vo Viedni. Od roku 2018 je členom VEPRA – Veterinary European Physical Therapy and Rehabilitation Association.

  • Rehabilitácie poúrazových a pooperačných ortopedických stavov
  • fyzioterapiu neurologických diagnóz
  • kondičný tréning, liečbu obezity
  • tlmenie bolesti a znižovanie dávky analgetík
  • manažment chronických pohybových problémov
  • opätovné nadobúdanie pohyblivosti a jej udržiavanie
  • individuálny, trpezlivý a bezbolestný prístup k pacientom
  • úzku spoluprácu s ošetrujúcim lekárom

Galéria