Infúzna chemoterapia vo veterinárnej onkológii

S rastúcim priemerným vekom psíkov a mačičiek rastie aj počet onkologických ochorení. Značný pokrok vo veterinárnej medicíne umožňuje účinnú liečbu množstva týchto ochorení. K dispozícií je viacero metód, pričom k vysoko účinných sa radí chirurgia, chemoterapia či rádioterapia alebo tzv. paliatívne metódy, ktorých cieľom nie je úplné vyliečenia pacienta, ale predĺženie jeho života a zvýšenie jeho kvality.

Chemoterapia sa vo veterinárnej medicíne vykonáva viac ako tridsať rokov a v súčasnosti je bežne využívanou liečebnou metódou. Táto metóda pozostáva z podávania liekov (cytostatík), ktoré sú schopné zničiť nádorové bunky. Typ cytostatík sa určuje na základe diagnózy pacienta a jeho celkového zdravotného stavu. Pri správnej aplikácii je u zvierat chemoterapia znášaná veľmi dobre. Psíky ani mačičky obvykle nestrácajú srsť. K najčastejším nežiadúcich účinkom patrí nechutenstvo, zvracanie a útlm kostnej drene, ktorým sa ale dá dôslednou starostlivosťou predchádzať. 

Infúzna chemoterapia vo veterinárnej nemocnici Anima

Naším základným poslaním je dosiahnuť a udržať čo najvyššiu kvalitu života zvieracieho pacienta. Dávka chemoterapie je preto nižšia, než sú dávky u ľudí. To nám umožňuje zabrániť vzniku závažných nežiadúcich účinkov liečby. V rukách skúseného veterinárneho onkológa je chemoterapia účinná, a zároveň bezpečná zbraň. Takmer 90% našich pacientov neprejavuje žiadne klinicky pozorované nežiadúce účinky liečby. Vhodnou podpornou starostlivosťou a znížením dávky chemoterapie sme schopní eliminovať vedľajšie účinky liečby aj o zvyšných 10% pacientov.

Chemoterapiu podávame pacientom, ktorí netrpia žiadnym iným závažným ochorením. Z toho dôvodu je potrebné vášho zvieracieho kamaráta pred podaním chemoterapie dôkladne vyšetriť a vykonať rozbor krvi. Ak nezistíme žiadne nezrovnalosti, tak následne, vo vašej prítomnosti, aplikujeme vnútrožilovú kanylu. Chemoterapia sa vykonáva pomocou vnútrožilovej aplikácie, buď vo forme podanej injekcie alebo kvapôčkovou infúziou.

V závislosti od použitej účinnej látky sa odvíja aj dĺžka podávania chemoterapie. Jej trvanie sa môže pohybovať v rozmedzí od 5 do 60 minút. Počas podania chemoterapie je vítaná prítomnosť majiteľov, ktorí dokážu svojmu miláčikovi spríjemniť čakanie.  

Pre chemoterapiu máme vyhradenú samostatnú miestnosť, v ktorej poskytujeme pacientovi a jeho rodine pokoj, zázemie a pohodlie. Počas chemoterapie by malo byť zvieratko v pokoji. Niektoré látky nevyhnutne musia byť podané vnútrožilovo, a preto nie je vhodné, aby sa váš zvierací kamarát počas chemoterapie voľne pohyboval. V prípade mačičiek býva z dôvodu živšieho temperamentu ťažšie zaistiť pokoj na lôžku, a preto niekedy vykonávame infúznu chemoterapiu formou krátkej hospitalizácie, keď má váš mačací miláčik k dispozícii priestranný nemocničný (hospitalizačný) box, kde je zaistený absolútny pokoj a bezpečie.

Po ukončení podávania chemoterapie váš štvornohý kamarát odchádza z kliniky a môže sa naplno venovať aktivitám, ktoré vás spoločne bavia.