Laparoskopická kastrácia sučky vs. klasická: Aké sú rozdiely?

Rozmýšľate o kastrácii svojej sučky, ale stále ste sa nerozhodli, pretože počúvate a čítate, že je tento zákrok pre vášho miláčika nebezpečný? Riešením vašej nerozhodnosti môže byť laparoskopia. Vysvetlíme vám, čo znamená laparoskopická kastrácia, aké sú jej výhody a ako pri nej postupujeme.

Kastrácia je jedným z najčastejšie vykonávaných chirurgických zákrokov, ktoré sa realizujú vo veterinárnej praxi malých zvierat. Operáciou sa zabezpečí kontrola nad sexuálnym správaním sučky a tiež prevencia ochorení maternice či nádorov mliečnej žľazy. Poznáme dve možnosti chirurgickej kastrácie:

Ovariektómia – ide o preventívnu kastráciu u zdravých sučiek bez postihnutia maternice, tzn. odstránia sa len vaječníky a maternica sa ponechá.

Ovariohysterektómia – kastrácia vykonávaná z terapeutických dôvodov. Tento druh kastrácie je po technickej stránke komplikovanejší, časovo náročnejší a pravdepodobne má súvis s vyššou morbiditou.

Čo je laparoskopická kastrácia a aké sú jej výhody?

Laparoskopia je nová chirurgická metóda, ktorá má pri ovariektómii niekoľko výhod:  

 • veľmi rýchla regenerácia,
 • rýchly návrat ku predoperačnej aktivite,
 • skrátená anestetická perióda,
 • menšia trauma,
 • znížené krvácanie,
 • vynikajúca vizualizácia.

Pri porovnaní laparoskopickej ovariektómie a klasickej laparotomickej ovariektómie boli zistené nasledujúce rozdiely:

 • pri laparoskopii bola menšia strata krvi,
 • pri laparoskopii bola výrazne kratšia dĺžka chirurgickej jazvy,
 • pri laparoskopii bola vizualizácia ovariálneho tkaniva vynikajúca,
 • pri tradičnej laparotómii sa vyskytlo viac pooperačných adhézií,
 • laparoskopia trvala časovo kratšie.

Okrem výhod má vo všeobecnosti laparoskopická ovariektómia aj niekoľko nevýhod, ktorými sú:

 • cena prístrojového vybavenia,
 • limitovaný priestor na manipuláciu,
 • obmedzená chirurgova presnosť,
 • slabá ergonómia.
Ako prebieha laparoskopická ovariektómia?

Na našom pracovisku využívame dvojportovú laparoskopickú techniku ovariektómie, pričom porty majú priemer 5 mm. Pracujeme v sterilnom prostredí bez vonkajšej kontaminácie, pričom brušná dutina sa priamo neotvára. Vidíme zväčšený a detailný obraz orgánov, čo umožňuje šetrnejšiu a presnejšiu manipuláciu v operačnom poli, všetko za pomoci špeciálnych nástrojov. Vaječníky sa odstraňujú pomocou elektroskalpela a sú vytiahnuté z brušnej dutiny cez jeden z portov. Ranky sa uzatvárajú 1-2 stehmi, vďaka čomu sú komplikácie po operácii veľmi zriedkavé.

Ak stále máte isté pochybnosti, objednajte sa a náš veterinár vás utvrdí v tom, že laparoskopická kastrácia je jednoduchý a pre vašu milovanú sučku skutočne bezpečný zákrok.

Objednajte sa u nás