Liečba bolesti vo veterinárnej onkológii – aby pacienti netrpeli!

Základným kameňom veterinárnej onkologickej starostlivosti je kvalita života pacienta. Podstatné je adekvátne rozpoznanie a liečba bolesti. To môže byť ťažké, pretože zvieratá veľmi často bolesť skrývajú. Dôležitý je preto pravidelný kontakt s veterinárnym onkológom, ktorý je na rozpoznanie nádorových bolestí dobre trénovaný.

Niektorí naši štvornohí kamaráti prejavujú bolesť až vo chvíli, keď je ochorenie výrazne pokročilé. Často tak môže byť jediným pozorovaným klinickým príznakom zvýšenie tepovej frekvencie a krvného tlaku. Trénovaný veterinárny onkológ si všíma drobné zmeny v aktivite, apetíte a pohybe pacienta. Niektoré zvieratá môžu zrýchlene dýchať, nariekať alebo mať rozšírené zreničky. Chronická bolesť často môže viesť k celkovému útlmu pacienta a my ju môžeme nesprávne interpretovať ako predčasné starnutie zvieraťa. Iné zvieratá môžu byť nepokojné a neschopné odpočinku.

Dobrý veterinárny onkológ je citlivý na prejavy bolesti svojho pacienta a vďaka tomu začína s podpornou liečbou bolesti čo najskôr. Veľkým prínosom je dobrá informovanosť a vzdelanosť vás, majiteľov. Včasné rozpoznanie a liečba bolesti by mali byť v procese liečby nádorového ochorenia podporované vždy čo najskôr. Pamätajme, prosím, na to, že sa naše zvieratá budú snažiť bolesť pred okolím skrývať.

Aby sme zvýšili kvalitu života každého individuálneho onkologického pacienta a zvýšili úspech cielenej onkologickej liečby z pohľadu kontroly ochorenia a celkového prežívania, je dôležité začať rozpoznávať a včasne liečiť skrytú nádorovú bolesť. Bohužiaľ sa to často v klinickej praxi nedeje z dôvodu nedostatočnej empatie ošetrujúcich lekárov a ich nedostatočného vzdelania v rámci dobrého stanovenia a liečby bolesti. V mnohých prípadoch zvierací pacienti nedostávajú lieky proti bolesti zo strachu z nežiaducich účinkov analgetík. Našťastie, rastúci záujem vás majiteľov o čo najlepšiu kvalitu života štvornohých pacientov postupne mení aj pohľad na liečbu nádorovej bolesti.

Jej manažment spočíva vo vysokej kvalite ponúkanej onkologickej starostlivosti. Na tej sa podieľa každý jednotlivý člen onkologického tímu – veterinárny onkológ, stredný veterinárny personál, váš rodinný veterinárny lekár a v neposlednom rade aj vy, majitelia našich štvornohých pacientov. Neoddeliteľnou súčasťou liečby je spríjemniť návštevy veterinárneho onkologického pracoviska láskavým a trpezlivým prístupom k vašim zvieracím miláčikom a takisto k vám, starostlivým majiteľom. Liečba bolesti pomocou klasických analgetík, ale aj alternatívnych prístupov (akupunktúra, masáže, fytoterapie, zdravý pohyb atď.) by sa mala poskytovať štandardne všetkým zvieracím pacientom už s miernymi príznakmi nádorovej bolesti.

V záujme najlepšej dostupnej starostlivosti o svojich zvieracích kamarátov sa snažte

odpovedať na nasledujúce otázky:

  1. Zažíva moje zviera bolesť?
  2. Ako rozpoznám bolesť u svojho zvieracieho miláčika?
  3. Akým spôsobom môžem začať nádorovú bolesť svojho štvornohého kamaráta liečiť?

Na našich onkologických pracoviskách pevne veríme, že musíme v každom jednom okamihu a pri každom jednotlivom pacientovi vnímať jeho individuálne potreby a obavy jeho majiteľov. Z tohto dôvodu je včasné rozpoznanie a liečba bolesti jednou z našich hlavných priorít.