ZA: Dolné Rudiny 15D, Žilina
MT: Bottova 18, Martin
info@anima.sk
www.anima.sk
ZA: 041 29 01 600
MT: 0917 509 872


Náš tím

Dôvera a osobitná starostlivosť sú základom našej vízie a poslania rodinného projektu Anima. Spolupráca s naším špecialistom garantuje dlhší a zdravší život zvieracieho člena Vašej rodiny.

MVDr. Marcel Kovalik, PhD., DipECVD, MRCVS

Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach absolvoval v roku 2004. Získal medzinárodný titul PhD. V rokoch 2008 – 2011 absolvoval vo svete najvyššie možné vzdelanie vo veterinárnej dermatológii na Univerzite v Edinburghu vo Veľkej Británii. Obhájil status európsky špecialista veterinárnej dermatológie. Získal tieto ocenenia: Young Investigator´s prize za najlepší výskumný abstrakt; vo Florencii získal ocenenie za najlepší vedecký referát; cenu The Ulli Runge Harms udelenú Európskou asociáciou veterinárnych dermatológov v Bruseli za najlepšiu publikáciu a prezentáciu vedeckého projektu. Viedol viac ako 100 prednášok na medzinárodných kongresoch a odborných podujatiach po celom svete. Je autorom, spoluautorom a recenzentom viacerých vedeckých, odborných a knižných publikácií. Zastrešuje dermatologický a dermatohistologický servis na oboch našich pracoviskách a jeden týždeň v mesiaci aj na špecializovaných pracoviskách vo Veľkej Británii.

MVDr. Miroslava Kovaliková, PhD., CetrAVP

Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach absolvovala v roku 2004. Získala titul PhD. v oblasti molekulárnej mikrobiológie. Absolvovala mnoho zahraničných stáží, medzinárodných kongresov a pracovala na odborných publikáciách. V rokoch 2007 – 2012 pracovala ako lekárka na viacerých veterinárnych klinikách vo Veľkej Británii, kde získala neoceniteľné skúsenosti v rôznych oblastiach veterinárnej medicíny. Absolvovala špecializáciu v medicíne exotických zvierat zastrešenú Univerzitou v Edinburghu (Veľká Británia). V roku 2014 úspešne obhájila status RCVS certifikovaného špecialistu medicíny exotických zvierat. Venuje sa chorobám a chirurgii malých domácich cicavcov, ako sú trpasličie králičky, morčatá, činčily, fretky a taktiež exotickým plazom, korytnačkám, vtákom a niektorým zoologickým zvieratám. V súčasnosti na materskej dovolenke.


MVDr. Martin Mitra, MRCVS, CertAVP

Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach absolvoval v roku 2004. Po ukončení štúdia pracoval dva roky na veterinárnej klinike malých zvierat v Českej republike. V rokoch 2006 – 2010 sa vo Veľkej Británii úspešne presadil ako veterinárny lekár vo veterinárnej nemocnici v Londýne poskytujúcej špecializovaný servis v rôznych oblastiach. Jeho profesionálnou záľubou sa stala oblasť chirurgie mäkkých tkanív a ortopédie. S cieľom získať vyššie odborné vzdelanie absolvoval mnohé stáže a workshopy. Absolvoval niekoľkotýždňovú stáž v Kráľovskej univerzitnej nemocnici v Londýne, navštevoval ortopedické a neurochirurgické špecializované veterinárne centrá. Obhájil status RCVS certifikátu z mäkkej a ortopedickej chirurgie pod záštitou Veterinárnej univerzity v Londýne. Jeden týždeň v mesiaci poskytuje chirurgickú a pohotovostnú medicínsku službu vo Veľkej Británii.

MVDr. Monika Mitrová

Štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach absolvovala v roku 2004. Neskôr jej cesta viedla do Veľkej Británie, kde počas štyroch rokov pracovala ako veterinárna lekárka na viacerých renomovaných veterinárnych pracoviskách, medzi inými aj práca pre PDSA (charitatívna organizácia na záchranu zvierat). Pracuje na svojej špecializácii vo veterinárnej fyzioterapii a rehabilitácii a získaní medzinárodne uznávaného Canine Rehabilitation Certificate (CCRP). Absolvovala odbornú stáž vo veterinárnych rehabilitačných centrách v Bukurešti, Malorke a vo Viedni. Od roku 2018 je členom VEPRA – Veterinary European Physical Therapy and Rehabilitation Association.MVDr. Marcel KOVALIK, PhD., DipECVD, MRCVS

Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach absolvoval v roku 2004. Získal medzinárodný titul PhD. V rokoch 2008 – 2011 absolvoval vo svete najvyššie možné vzdelanie vo veterinárnej dermatológii na Univerzite v Edinburghu vo Veľkej Británii.


ČÍTAJTE VIAC

POZRITE VIDEO
MVDr. Miroslava KOVALIKOVÁ, PhD., CertAVP

Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach absolvovala v roku 2004. Získala titul PhD. v oblasti molekulárnej mikrobiológie. Absolvovala mnoho zahraničných stáží, medzinárodných kongresov a pracovala na odborných publikáciách.


ČÍTAJTE VIAC

POZRITE VIDEOMVDr. Martin MITRA, MRCVS

Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach absolvoval v roku 2004. Po ukončení štúdia pracoval dva roky na veterinárnej klinike malých zvierat v Českej republike. V rokoch 2006 – 2010 sa vo Veľkej Británii úspešne presadil ako veterinárny lekár vo veterinárnej nemocnici v Londýne.


ČÍTAJTE VIAC

POZRITE VIDEO
MVDr. Lukáš Hollý

Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach absolvoval v roku 2004. Po skončení štúdia odišiel do Českej republiky, kde začal pracovať na oddelení vývoja krmív pre psy, mačky a drobné zvieratá. V roku 2005 prešiel do klinickej praxe a nastúpil na veterinárnu kliniku Erika v Prahe s nepretržitou prevádzkou. Tu v „prvej línii“ veterinárnej medicíny nabral cenné skúsenosti v pohotovostnej medicíne, chirurgii, hospitalizačnej a intenzívnej starostlivosti.
V roku 2009 presunul svoje pôsobenie na veterinárnu kliniku Lhotka, kde pôsobil ako všeobecný veterinárny lekár pre malé zvieratá so širokým záberom pôsobnosti od internej medicíny cez rutinnú chirurgiu, oftalmológiu, zobrazovacie diagnostické techniky až po ochorenia drobných cicavcov. Výraznejšie sa však začal zameriavať na internú medicínu a kardiopulmonálne ochorenia malých zvierat. Absolvoval niekoľko echokardiografických workshopov a pravidelne absolvuje odborné semináre v Česku, na Slovensku, ako aj v zahraničí.

MVDr. Rastislav Šutiak

Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach absolvoval v roku 2010. Počas štúdia pravidelne viac ako 3 roky navštevoval veterinárnu kliniku Cassovet (Košice), kde postupne získaval praktické znalosti a zručnosti a zúčastnil vzdelávacieho zahraničného pobytu na Fakulte veterinárskeho lekárstva Universidad de Cordoba (Španielsko). Po skončení štúdia odišiel do Českej republiky, kde začal pracovať na veterinárnej klinike Vetklinika s.r.o. v Hradci Králové s nepretržitou prevádzkou. Tu pôsobil ako všeobecný veterinárny lekár pre malé zvieratá so širokým záberom pôsobnosti od internej medicíny, cez rutinnú chirurgiu, zobrazovacie diagnostické techniky až po ochorenia exotických zvierat. Výraznejšie sa však začal zameriavať na röntgenologickú zobrazovaciu techniku a diagnostiku dedičných ortopedických vád ako sú dysplázia bedrových a lakťových kĺbov, osteochondritis dissecans ramenných kĺbov, spondyloartróza a luxácii patell. Absolvoval niekoľko odborných seminároch zameraných na internú medicínu a ortopédiu. Momentálne sa výraznejšie venuje laparoskopii.

MVDr. Andrej Daniš

Univerzitu veterinárskeho lekárstva absolvoval v roku 2001. Po ukončení začal nadobúdať praktické skúsenosti v klinikách v Českej republike, kde sa začal rozvíjať jeho záujem
o internú medicínu malých zvierat. V roku 2007 sa vrátil na Slovensko. Začal pôsobiť ako internista v nonstop klinike v Bratislave. Absolvoval niekoľko zahraničných stáží na internistických klinikách renomovaných veterinárnych univerzít (Budapešť, Viedeň, Liverpool). Je autorom alebo spoluautorom viacerých odborných publikácií zameraných na internú medicínu. Je členom autorského kolektívu niekoľkých učebníc. Viedol viacero prednášok na Slovensku aj v zahraničí zameraných na internú medicínu, ultrasonografické vyšetrenie a kardiorespiračné ochorenia malých zvierat. V roku 2012 spoluzakladal Slovenskú spoločnosť felínnej medicíny, ktorej je predsedom.

MVDr. Angela Ščerbáková

V roku 2016 absolvovala Fakultu veterinárneho lekárstva na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne. Už počas svojho štúdia získavala prax na špecializovanej klinike Jaggy Brno a ako ošetrovateľka zvierat na Jednotke intenzívnej starostlivosti na oddelení ortopédie a chirurgie Kliniky chorôb psov a mačiek na Univerzite v Brne. V roku 2015 absolvovala niekoľkotýždňovú stáž na referenčnej klinike Southfields Veterinary Specialists vo Veľkej Británii. Po ukončení štúdia nastúpila do Veterinárnej nemocnice v Českom Brode s nepretržitou prevádzkou, kde získala skúsenosti z internej medicíny, chirurgie, zobrazovacej diagnostiky a riešení akútnych pohotovostných prípadov malých zvierat. Absolvovala niekoľko odborných seminárov a kongresov z internej medicíny, sonografie, röntgenológie a medicíny mačiek. Bližšie sa venuje medicíne mačiek a internej medicíne malých zvierat. V súčasnosti sa pripravuje na získanie RCVS certifikátu v tejto oblasti

MVDr. Stanislava Hlavajová

Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach absolvovala v roku 2015. Počas štúdia absolvovala viaceré dobrovoľnícke činnosti vo veterinárnej praxi ako vakcinácie psov v osadách na východnom Slovensku, stáže na univerzitnej Klinike malých zvierat a exotov, ako aj stáže u súkromných veterinárnych lekárov. Po ukončení vysokej školy a získaní titulu pracovala v Anime ako veterinárna lekárka (internship). Absolvovala niekoľko seminárov a kongresov vo veterinárnej oblasti: Manažment rán, Geriatrický pacient vo veterinárnej praxi, Hematológia – interaktívny seminár, Nová veterinária, Anestézia malých zvierat a iné. Absolvovala niekoľko zahraničných kongresov usporiadaných Európskou komisiou zameraných na ochranu zvierat v Škótsku, Slovinsku, Nemecku a Česku. Po materskej dovolenke sa vrátila ako všeobecný veterinárny lekár do veterinárnej kliniky Anima v Martine.