MVDr. Andrej Daniš

Univerzitu veterinárskeho lekárstva absolvoval v roku 2001. Po ukončení začal nadobúdať praktické skúsenosti v klinikách v Českej republike, kde sa začal rozvíjať jeho záujem
o internú medicínu malých zvierat. V roku 2007 sa vrátil na Slovensko. Začal pôsobiť ako internista v nonstop klinike v Bratislave. Absolvoval niekoľko zahraničných stáží na internistických klinikách renomovaných veterinárnych univerzít (Budapešť, Viedeň, Liverpool). Je autorom alebo spoluautorom viacerých odborných publikácií zameraných na internú medicínu. Je členom autorského kolektívu niekoľkých učebníc. Viedol viacero prednášok na Slovensku aj v zahraničí zameraných na internú medicínu, ultrasonografické vyšetrenie a kardiorespiračné ochorenia malých zvierat. V roku 2012 spoluzakladal Slovenskú spoločnosť felínnej medicíny, ktorej je predsedom.