MVDr. Marta Schmidhalter (Pekárková) Dipl. ECVDI

2002 promócie na FVL VFU Brno
2002 – 2005 privátna prax malých zvierat v ČR
2006 – 2009 rezidentúra na oddelení klinickej rádiológie, Vetsuisse Fakultät Bern,
Švajčiarsko
2009 – 2010 Oberassistentin na oddelení klinickej rádiológie, Vetsuisse Fakultät Bern,
Švajčiarsko
2010 Dipl. ECVDI
2010 – 2011 associate profesor NVH Oslo, Nórsko
aktuálne:
od 2011 Assistentin Vetimage GmbH – privátny veterinárny rádiologický inštitút
od 2015 Oberassistentin na oddelení klinickej rádiológie, Vetsuisse Fakultät Bern,
Švajčiarsko
od 2008 tele rádiologická prax orientovaná na ČR a SR, intenzívna spolupráce s SPDD
SAVLMZ
od 2017 oficiálny posudzovateľ Dysplasie Kommission Schweiz, členstvo v GRSK