MVDr. Martin Mitra, MRCVS, CertAVP

Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach absolvoval v roku 2004. Po ukončení štúdia pracoval dva roky na veterinárnej klinike malých zvierat v Českej republike. V rokoch 2006 – 2010 sa vo Veľkej Británii úspešne presadil ako veterinárny lekár vo veterinárnej nemocnici v Londýne poskytujúcej špecializovaný servis v rôznych oblastiach. Jeho profesionálnou záľubou sa stala oblasť chirurgie mäkkých tkanív a ortopédie. S cieľom získať vyššie odborné vzdelanie absolvoval mnohé stáže a workshopy. Absolvoval niekoľkotýždňovú stáž v Kráľovskej univerzitnej nemocnici v Londýne, navštevoval ortopedické a neurochirurgické špecializované veterinárne centrá. Obhájil status RCVS certifikátu z mäkkej a ortopedickej chirurgie pod záštitou Veterinárnej univerzity v Londýne.