MVDr. Ondřej Škor, Dipl.ECVIM-CA (Oncology)

Pán doktor po promócii na VFU Brno v roku 2008 pôsobil ako postgraduálny študent na Oddelení internej medicíny Kliniky chorôb psov a mačiek VFU Brno. V rokoch 2009 až 2011 absolvoval internship na klinike Jaggy Praha. Od roku 2011 pracoval ako internista a onkológ na klinike Animal Clinic Praha. V rokoch 2013 – 2016 absolvoval rezidenčný program European College of Veterinary Internal Medicine v odbore medicínskej onkológie na Veterinárnej univerzite vo Viedni (Vetmeduni Vienna), kde sa v júni 2016 stal odborným asistentom na Oddelení onkológie, kde pôsobí dodnes. Ďalším európskym pracoviskom, kde pán doktor momentálne pracuje, je anglický Animal Health Trust. Na českých klinikách poskytuje svoje konzultácie majiteľom onkologických pacientov v Prahe na klinike Regia Vet, v Brne na klinike Animed a externe v našej Veterinárnej nemocnici Anima.