MVDr. Rastislav Šutiak

Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach absolvoval v roku 2010. Počas štúdia pravidelne viac ako 3 roky navštevoval veterinárnu kliniku Cassovet (Košice), kde postupne získaval praktické znalosti a zručnosti a zúčastnil vzdelávacieho zahraničného pobytu na Fakulte veterinárskeho lekárstva Universidad de Cordoba (Španielsko). Po skončení štúdia odišiel do Českej republiky, kde začal pracovať na veterinárnej klinike Vetklinika s.r.o. v Hradci Králové s nepretržitou prevádzkou. Tu pôsobil ako všeobecný veterinárny lekár pre malé zvieratá so širokým záberom pôsobnosti od internej medicíny, cez rutinnú chirurgiu, zobrazovacie diagnostické techniky až po ochorenia exotických zvierat. Výraznejšie sa však začal zameriavať na röntgenologickú zobrazovaciu techniku a diagnostiku dedičných ortopedických vád ako sú dysplázia bedrových a lakťových kĺbov, osteochondritis dissecans ramenných kĺbov, spondyloartróza a luxácii patell. Absolvoval niekoľko odborných seminároch zameraných na internú medicínu a ortopédiu. Momentálne sa výraznejšie venuje laparoskopii.