MVDr. Stanislava Hlavajová

Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach absolvovala v roku 2015. Počas štúdia absolvovala viaceré dobrovoľnícke činnosti vo veterinárnej praxi ako vakcinácie psov v osadách na východnom Slovensku, stáže na univerzitnej Klinike malých zvierat a exotov, ako aj stáže u súkromných veterinárnych lekárov. Po ukončení vysokej školy a získaní titulu pracovala v Anime ako veterinárna lekárka (internship). Absolvovala niekoľko seminárov a kongresov vo veterinárnej oblasti: Manažment rán, Geriatrický pacient vo veterinárnej praxi, Hematológia – interaktívny seminár, Nová veterinária, Anestézia malých zvierat a iné. Absolvovala niekoľko zahraničných kongresov usporiadaných Európskou komisiou zameraných na ochranu zvierat v Škótsku, Slovinsku, Nemecku a Česku. Po materskej dovolenke sa vrátila ako všeobecný veterinárny lekár do veterinárnej kliniky Anima v Martine.