Veterinárna klinika, nemocnica alebo ambulancia: Viete, čo vaše zvieratko potrebuje?

Veterinárna klinika, nemocnica, ambulancia. Vo všetkých troch sa o vašich domácich miláčikov postarajú, no každá z nich ponúka niečo iné. Ale kto sa v tom má poriadne vyznať?

Aby sme vám ušetrili čas potrebný na pátranie a čo najviac vám zjednodušili proces výberu, nasledujúce riadky venujeme práve vysvetleniu, čo sa pod ktorým pojmom skrýva a v akých prípadoch si niektorú možnosť vybrať. Ani jedna možnosť totiž nie je nesprávna, skôr to závisí od toho, čo presne pre svoje zvieratko potrebujete.

Definíciu každej z nich a náležitosti, ktoré musia spĺňať, uvádza predpis Komory veterinárnych lekárov SR. V závere článku preto nájdete detailne rozpísané, čo o ich povinnostiach vraví manuál súkromných veterinárnych činností. Teraz sa však poďme pozrieť na tie praktické záležitosti, ktoré ich navzájom odlišujú.

Účel podobný, miesto rozdielne

Veterinárna ambulancia alebo ošetrovňa je z týchto troch najmenšou súčiastkou. Keďže ide o základnú bunku, aj nároky na jej zariadenie sú v porovnaní s ďalšími dvomi najmenšie. Vo väčšine prípadov ju môžeme prirovnať k všeobecnému lekárovi.

V klasickej medicíne sú medzi nemocnicou a klinikou výrazne viditeľné rozdiely. Vo veterinárnej medicíne sa tieto rozdiely čoraz viac stierajú, a preto sa tieto dva výrazy často používajú ako synonymá. Mnoho kliník dokonca rozširuje svoje vybavenie a začína poskytovať podobné služby ako nemocnice. Napriek všetkému tieto pojmy vieme stále rozlíšiť.

Veterinárna nemocnica vs. veterinárna klinika

Najvýraznejší rozdiel medzi jednotlivými zariadeniami sa viditeľne prejavuje v ich veľkosti. Vo väčšine prípadov sa nemocnice vyznačujú väčšími fyzickými rozmermi, a to z jednoduchého dôvodu – poskytujú viac služieb. Veterinárna nemocnica sa totiž klasifikuje ako zariadenie, ktoré poskytuje komplexné služby s väčšími vlastnými kapacitami, nemocničnými službami a predovšetkým má viac priestoru pre hospitalizáciu zvierat, a to aj na niekoľko dní.

Veterinárne kliniky ponúkajú podobné služby ako veterinárne nemocnice, no nie v takom veľkom rozsahu. Nemocnica je viac pripravená na hospitalizáciu. Napríklad my vo veterinárnej nemocnici Anima môžeme mať hospitalizovaných naraz 6 mačiek a 10 psov. Okrem toho máme izolačku pre pacienta s infekčným ochorením.

Všetci špecialisti pod jednou strechou

Hlavnou výhodou návštevy veterinárnej nemocnice je to, že všetko dokážete vyriešiť pod jednou strechou. Presúvanie sa z jednej ambulancie alebo kliniky na druhú či do nemocnice kvôli zákroku a následne sa vracať s výsledkami môže byť časovo aj fyzicky náročné.

Najmä v núdzových prípadoch je čas zásadný a nemôžete si dovoliť ho strácať. Veterinárne nemocnice zastrešujú nielen všeobecného lekára, ale aj mnohých špecialistov, vďaka čomu môžu poskytovať všetky služby na jednom mieste. Aj v našej veterinárnej nemocnici v Žiline nájdete špecialistov z rôznych oblastí, ako je dermatológia, chirurgia, ortopédia, onkológia, fyzioterapia či špecialistu na ochorenia exotických zvierat a vtákov.

V krátkosti môžeme povedať, že kliniky sú kvalifikované na liečbu jednoduchších  problémov a sú pripravené na ambulantné riešenie prípadov. Nemocnice naopak zastrešujú komplexné veterinárne služby a dokážu vyriešiť celý rad zdravotných problémov a situácií.

Veterinárna ambulancia, resp. ošetrovňa musí spĺňať tieto požiadavky:

 • čakáreň alebo recepcia nadväzuje na vyšetrovaciu miestnosť,
 • vyšetrovacia miestnosť má umývateľné a dezinfikovateľné povrchy, germicídnu lampu s vybavením v rozsahu poskytovaných služieb,
 • má miesto pre administratívnu prácu veterinárneho lekára pre zabezpečenie evidencie o vykonávaní SVČ, 
 • má miesto pre chirurgické zákroky s umývateľnými a dezinfikovateľnými povrchmi, germicídnou lampou a umelým osvetlením,
 • má vyšetrovací stôl s umývateľným a dezinfikovateľným povrchom,
 • má sterilizátor a vybavenie na sterilné skladovanie nástrojov a materiálu, 
 • disponuje liečivami, nástrojmi, materiálom a chirurgickým vybavením v rozsahu poskytovaných služieb, 
 • má vybavenie na uskladnenie odpadov a nebezpečných odpadov, 
 • má zverejnený telefonický kontakt pre podanie informácií počas ambulantných hodín. 

Veterinárna klinika okrem všetkých požiadaviek na veterinárnu ambulanciu musí ešte spĺňať:

 • má minimálne dve vyšetrovacie miestnosti, 
 • má samostatnú chirurgickú miestnosť s umývateľnými a dezinfikovateľnými povrchmi, germicídnou lampou a umelým osvetlením, 
 • má miestnosť so zariadením na krátkodobú hospitalizáciu s umývateľnými a dezinfikovateľnými povrchmi a germicídnou lampou, 
 • má miesto so zariadením pre laboratórne vyšetrovacie metódy alebo zmluvného dodávateľa týchto služieb, 
 • má schválené RTG pracovisko,
 • má ultrazvukové pracovisko,
 • má vybavenie alebo zmluvného dodávateľa na endoskopiu,
 • zabezpečuje pohotovosť a intenzívnu starostlivosť alebo má zmluvného dodávateľa na poskytnutie týchto služieb,
 • má zverejnený telefonický kontakt pre nepretržitú telefonickú dostupnosť,
 • má minimálne troch veterinárnych lekárov a jedného pracovníka stredného technického personálu.

Veterinárna nemocnica okrem všetkých požiadaviek na veterinárnu kliniku musí ešte spĺňať: 

 • má miestnosť pre prípravu zvierat na chirurgický zákrok s umývateľnými a dezinfikovateľnými povrchmi a germicídnou lampou, 
 • má dve chirurgické miestnosti alebo chirurgickú miestnosť, ktorá zabezpečí dve súčasne prebiehajúce operácie, 
 • má miestnosť so zariadením na dlhodobú hospitalizáciu s umývateľnými a dezinfikovateľnými povrchmi a germicídnou lampou, 
 • má vybavenie na analýzu krvi, moču, trusu,
 • má endoskop a inhalačný anestetický prístroj, 
 • má vybavenie na poskytovanie intenzívnej starostlivosti a resuscitáciu, 
 • nepretržite je k dispozícii minimálne jeden veterinárny lekár,
 • má minimálne štyroch veterinárnych lekárov a dvoch pracovníkov stredného technického personálu.

.